Slovo na únor 2021

Milovaní čtenáři, drazí farníci!Bruno Ferrero, italský kněz a spisovatel, vypráví příběh pro potěšení duše.Je o muži, který dokázal každému odpustit a na nikoho se nehněvat.Pán Bůh k němu poslal anděla, který mu oznámil, že si může za svoji dobrotu vybrat nějakou Číst více…

Svátost eucharistie

Aby eucharistická zbožnost byla správně uspořádána a živena, je třeba brát v úvahu eucharistické tajemství v plném rozsahu:Jak slavení mše, tak i úctu ke svátostným způsobům, které jsou uchovávány po mši proto, aby dále mohla působit milost oběti.

Pomazání nemocných

Nemoci a bolestí člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí.  Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.