Výzva ke sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům

Drazí bratři a sestry, už tradičně se v kostelích České republiky na šestou neděli velikonočníkoná Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným.V minulém roce sbírka vynesla 8 783 220 Kč. Upřímně Vám děkujeme za vašivelkorysou štědrost. Na základě rozhodnutí České biskupské konference jvýnos dělen na dvě poloviny. Jedna z nich jde Číst více…

Slovo na květen 2023

Milovaní čtenáři, drazí farníci! Měsíc květen je měsícem, kdy se naše pozornost, víc, než kdy jindy, obrací k postavě matky. /14.5. Den matek/. Dnešní doba nám nabízí nespočetné modely hvězd. Při pohledu na oblohu to jsou fascinující seskupení, o kterých filosof Immanuel Kant řekl, že patří k jedné z mála věcí, Číst více…

Slovo na duben 2023

Milovaní farníci, drazí čtenáři! Vstupujeme do slavení největších křesťanských svátků a nimi jsou Velikonoce.Velikonoční doba nám připomíná smysl a důvod naší víry a tím se stalo Kristovo vzkříšení.Evangelijní úryvky opisují moment zmrtvýchvstání Ježíše, který tak dává lidskému životu jeho definitivní podobu a naději, ve které je člověk pozván k věčnosti Číst více…

Slovo na březen 2023

Milovaní čtenáři, drazí farníci! V evangeliu podle svatého Matouše (Mt 9, 14-15), čteme o rozporuplném postoji vůči postuJanových a Ježíšových učedníků. Ale i u nás může nastat podobná situace porovnávání postní disciplíny či závazků. Může to v nás vyvolávat i otázky: Kdo ví, jestli ten druhý nepotřebuje půst stejně jako Číst více…