Slovo na březen 2022

Milí čtenáři, drazí farníci!Probudili jsme se do dne, kdy jsme pochopili, že naděje o klidném zažehnání konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, byla pouhou iluzí.V tento den jsme se stali svědky, jak se svět mocných rozhodl řešit věci po svém.Jak lidské ego zvítězilo nad rozumem a odvahou člověka, řešit věci cestou míru Číst více…

Slovo na únor 2022

Milí čtenáři, drazí farníci! SOUDÍM, SOUDÍŠ, SOUDÍME… Ve sv. Písmu, konkrétně v listě sv. apoštola Pavla  Římanům, se píše: „Chceš-li někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe, vždyť sám děláš to, co soudíš! (Řím. 2, 1 ). I my, když Číst více…

Slovo na prosinec 2021

Milovaní čtenáři, drazí farníci, Adventní nedělí jsme vstoupili do období, jehož vyvrcholením má být tichá a svatá noc, ve které se Bůh znovu pokusí v podobě bezbranného dítěte, tedy svého Syna, dotknout lidského srdce a vstoupit do naší.. covidem a strachem postižené doby. Tato doba rozdělila národ a vytvořila z nás lidí, Číst více…

Slovo na listopad 2021

 „Do náruče Boží, odkud jsme vyšli, všichni se navečer vrátíme zas“  ( J. V. Sládek) Milovaní čtenáři, drazí farníci!! Uvedený citát J. V. Sládka, obrací naši pozornost ke dnům, kdy vstoupíme do světa hřbitovů, abychom uctili památku těch, kteří už nejsou mezi námi. Místa ticha a rozjímání, která nás zvou k uvědomění si Číst více…