Milovaní čtenáři, drazí farníci!

Po téměř ročním lockdownu a nedávných událostech na jižní Moravě, jsou před námi dny prázdnin a dovolených, které budou mít zcela jiný obraz i příchuť.

Svět kolem nás se stává zranitelnějším a my vidíme, že jsou chvíle, kdy člověk nemá ve své moci ovlivnit dění kolem sebe. To, co ale můžeme udělat vždy, je naše rozhodnutí, jak, s kým a kde strávíme svůj čas. Čím vyplníme vzájemná setkání a jaký obsah dáme našim rozhovorům. Prarodiče čekají chvíle s jejich vnoučaty, rodiče chvíle s jejich dětmi, zamilované čas s jejich láskami. A tak máme před sebou prostor a čas, který se pro nás může stát požehnaným a plodným, anebo časem nudy a virtuální reality. Přeji nám všem, aby společně prožité dny a měsíce, byly časem načerpání nových sil a příležitostí, něco pro sebe udělat a tak se stát vzájemně darem a obohacením. Co nejvíce zabíjí lidské vztahy, lásku, manželství, je rutina. Když toho druhého vnímáme jako samozřejmost, zvyk, kdy se nám vytratí ze života schopnost žasnout, překvapovat a znovu hledat důvod, proč milovat, chápat a být ohleduplný.

Na závěr mi dovolte použít slova modlitby „Slova před prázdninami“: Ochraň mě, Bože, před nesmyslnými dny plné nudy, před dny bez modlitby a bez myšlenek na Tebe, před planými a nejistými řečmi, před zbabělostí, nerozhodností, lhostejností a neschopností ovládnout se.

Prosím, otevři mi oči pro všechno krásné a dobré, dej mým ústům schopnost vyjadřovat radost, mým rukám chuť dávat a pomáhat, dej, abych všechnu pravdu přijímal s bdělým duchem. Pomoz mi, prosím, aby můj život zvěstoval Tebe… Požehnané dny odpočinku a příjemné prožití prázdnin!

S úctou Váš Siard Dušan Sklenka O. Praem.

Kategorie: Aktuality

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *