Jubilejní rok Premonstrátů

V rámci jubilejního roku premonstrátského řádu, který slaví 900 let od svého založení, udělil Svatý otec všem, kteří připutují do kostelů spravovaných premonstráty od 1. neděle adventní (29. listopadu 2020) do svátku Křtu Páně (neděle 9. ledna 2022), plnomocné odpustky, a to za obvyklých podmínek. Celý text apoštolské penitenciárie: Apoštolská Číst více…

Svátost křtu

Křest je branou k životu a k Božímu království. Je první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli věčný život, a svěřil jej své církvi spolu s evangeliem, když přikázal apoštolům:  „Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!“ 

Svátost eucharistie

Aby eucharistická zbožnost byla správně uspořádána a živena, je třeba brát v úvahu eucharistické tajemství v plném rozsahu:Jak slavení mše, tak i úctu ke svátostným způsobům, které jsou uchovávány po mši proto, aby dále mohla působit milost oběti.

Pomazání nemocných

Nemoci a bolestí člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí.  Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí. 

Pohřeb

Když do světa odvráceného od Boha přišel jeho Syn, Ježíš Kristus, ukázal, že smrt nemá poslední slovo.  Svou smrtí na kříži smrt přemohl a když byl vzkříšen z mrtvých, obnovil život navždy.