Svátost eucharistie

Aby eucharistická zbožnost byla správně uspořádána a živena, je třeba brát v úvahu eucharistické tajemství v plném rozsahu:Jak slavení mše, tak i úctu ke svátostným způsobům, které jsou uchovávány po mši proto, aby dále mohla působit milost oběti.

Pomazání nemocných

Nemoci a bolestí člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí.  Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí. 

Pohřeb

Když do světa odvráceného od Boha přišel jeho Syn, Ježíš Kristus, ukázal, že smrt nemá poslední slovo.  Svou smrtí na kříži smrt přemohl a když byl vzkříšen z mrtvých, obnovil život navždy.

Slovo na leden 2021

Milovaní čtenáři, drazí farníci!S překročením prahu nového roku si přejeme zdraví, pokoj, štěstí,a za normálních okolností, osobně navštěvujeme naše nejbližší.V těchto dnech, a za okolností, ve kterých se náš svět nachází,si přejeme většinou prostřednictvím mobilních telefonů, sociálníchsítí a e-mailové komunikace. Prostě, ne osobní kontakt, ale mluvenénebo psané slovo se stává mostem, který nás Číst více…