Pomazání nemocných

Nemoci a bolestí člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí.  Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí. 

Pohřeb

Když do světa odvráceného od Boha přišel jeho Syn, Ježíš Kristus, ukázal, že smrt nemá poslední slovo.  Svou smrtí na kříži smrt přemohl a když byl vzkříšen z mrtvých, obnovil život navždy.

Slovo na leden 2021

Milovaní čtenáři, drazí farníci!S překročením prahu nového roku si přejeme zdraví, pokoj, štěstí,a za normálních okolností, osobně navštěvujeme naše nejbližší.V těchto dnech, a za okolností, ve kterých se náš svět nachází,si přejeme většinou prostřednictvím mobilních telefonů, sociálníchsítí a e-mailové komunikace. Prostě, ne osobní Číst více…