Drazí bratři a sestry,

už tradičně se v kostelích České republiky na šestou neděli velikonoční
koná Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným.
V minulém roce sbírka vynesla 8 783 220 Kč. Upřímně Vám děkujeme za vaši
velkorysou štědrost. Na základě rozhodnutí České biskupské konference j
výnos dělen na dvě poloviny. Jedna z nich jde na spolufinancování projektů
v regionech, kde se pomáhá křesťanům i nekřesťanům, a druhá cíleně na
pomoc křesťanské komunitě.

V roce 2022 jsme ze sbírky předchozího roku pomohli prostřednictvím
Charity křesťanským komunitám v Iráku částkou 5 miliónů, ke kterým se
podařilo získat od mezinárodních dárců dalších 118 mil. Kč. Tuto pomoc jsme
směřovali do křesťanské oblasti Ninive, kam se po osvobození od Islámského
státu křesťané vracejí. Pomohli jsme nastartovat vlastní podnikání 20 ženám,
podpořili 30 farmářů, instalovali 24 velkokapacitních zavlažovacích systémů a
poskytli další zemědělské vybavení včetně osiva. Rovněž jsme pomohli
zranitelné mládeži v přístupu ke vzdělání formou stipendií a příspěvků na
dopravu. Vytvořili jsme také nová pracovní místa.
Tři miliony Kč jsme poskytli Charitě Libanon na zdravotní pomoc. Rovněž
ze sbírky v roce 2022 dáváme letos polovinu Charitě na projekty do zemí, kde
křesťané trpí, ale pomoc je adresována nejen křesťanům, aby ji rozmnožili další
dárci, a druhou polovinu přímo do církevní struktury. Tentokrát jde o Ukrajinu,
Gruzii a Zambii.

I když se i u nás někteří dostáváme do těžkostí, spoléháme na Vaši
velkorysost i při letošní sbírce.

S vděčností za vaši štědrost jménem všech biskupů České republiky
všem ze srdce žehná

mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference

Kategorie: Aktuality