Milovaní čtenáři, drazí farníci!

Tento rok v měsíci únoru vstupujeme do postní doby.

Popeleční středa je začátkem 40ti denního postního období, kdy jsme po karnevalech

a plesech pozváni nahlédnout do nitra svého života, ztišit se a objevit sebe sama.

Anselm Grun v knize Důvěrná slova nabízí inspirující modlitbu na postní dobu.

„ Netěším se na dobu postu, ale vím, že mi prospěje. Prosím tě tedy, dobrý Bože, aby se pro mne stala časem milosti, časem vnitřního očištění a svobody. Dej, ať rozpoznám,kde jsem se zapletl do závislostí. Daruj mi tyto dny postní doby jako dobu cvičení, vnitřní svobody. Očisti mně od pochmurných emocí, od hořkosti, zklamání a hněvu, aby na poli mé duše mohla vyrůst dobrá a plodná pšenice.

Dobrý Bože, ty nám dáváš tuto postní dobu, abychom se připravili na Velikonoce, na nový život, který se chce v nás rozvinout. Má to být obrácení a změny smýšlení. V minulém roce proběhla postní doba tak rychle kolem mně. Chtěl bych letos prožít tuto dobu tak, aby ze změnily mé návyky a mé myšlení se mohlo proměnit.

Chtěl bych se jeden den této doby vědomě postit a modlit za jednoho člověka.

Nechci, aby to byla rychlá a nezávazná přímluva. Chci se za něj postit, aby si uvědomoval, že je tebou požehnaný. Půstem mi bude moje tělo celý den připomínat tohoto člověka.

Dobrý Bože, přináším tohoto člověka do tvého milosrdenství, aby našel, co potřebuje pro tvou cestu a svůj vnitřní pokoj. Naplň ho svým Duchem, aby nalezl své pravé“já“ a dostal se do souladu se svou podstatou a tvou vůlí“.

Přeji nám všem, abychom prožili čas v kterém bude prostor pro ticho, obrácení a změnu smýšlení, které dělali naše srdce tvrdými!

Požehnný čas s Bohem v místě osobní pouště našeho života.

Pouště, která neznamená smrt a samotu, ale život a setkání s Bohem!

S úctou a požehnáním Váš

Siard Dušan Sklenka, O. Praem

Kategorie: Aktuality

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *