Milovaní čtenáři, drazí farníci!

V evangeliu podle svatého Matouše (Mt 9, 14-15), čteme o rozporuplném postoji vůči postu
Janových a Ježíšových učedníků.

Ale i u nás může nastat podobná situace porovnávání postní disciplíny či závazků. Může to v nás vyvolávat i otázky: Kdo ví, jestli ten druhý nepotřebuje půst stejně jako já? Anebo on je svatější a já hříšnější?
Proto bych rád na usměrnění postního ducha, použil slova učitele církve sv. Jana Zlatoústého, který nám postícím připomíná, že pravá podstata pústu není ve zdrženlivosti od jídla, ale ve zdrženlivosti od hříchu.
Kdo by se postil jen v jídle a nadále se odával hříchu, ten půst zneucťuje.

Proto tento učitel Církve říká:
Pokud se postíš, dokaž to skutkem.
Pokud vidíš, že někdo má méně, než ty, pomoz mu.
Když vidíš, že máš nepřítele, smiř se s ním.
Když vidíš krásnou ženu, nevšímej si jí.
Nechť se postí nejen tvoje ústa, ale i oko, ucho, jazyk, ruka i noha.
Nebo nebudeš mít žádný užitek z postu od jídla, když nenávidíš svého bratra.
Naopak podle Písma se stáváš vrahem toho, koho nenávidíš.

Znovu si teda přehodnoťme, ten lístek se stopami, který jsem vám včera rozdal a zítra pouvažujte, jestli jsem dokázal praktikovat i něco víc, než jen půst od jídla.
Preji nám všem požehnanou postní dobu.

Půst není, abychom byli MY dokonalejší, ale aby v nás a okolo nás bylo více lásky.

S úctou
P.Siard Dušan Sklenka O.Praem.

Kategorie: Aktuality

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *