Milovní farníci, drazí čtenáři!

 Jaký bude nový rok?

Když se muž po silvestru ráno s bolavou hlavou probudil, zjistil, že není v domě sám. U stolu seděly tři stařeny. „Kdo jste a co tu chcete?“ rozkřikl se na ně. „Jsme bída, nemoc a neštěstí a budeme tu s tebou bydlet“, zazněla prostá odpověď. „Já vás tu nechci! Okamžitě jděte pryč!“„Ani nápad, nám se u tebe totiž náramně líbí. A i kdybychom chtěli odejít, tak to nejde. Drží nás tu totiž naši společní přátelé: lenost, obžerství a ničemnost.“

Člověk se strachem vyběhl z domu. „Co si teď počnu?“ říkal si. Nakonec dostal dobrý nápad. Zašel za moudrým, dobrým sousedem a vypověděl mu své trápení. Ten se zamyslel a pak pravil:„Jediná cesta, jak se zbavit těch nebezpečných stařen je pozvat si do života nové přátele.“ „No jo, ale jaké?“ „Takové, se kterými bída, nemoc a neštěstí špatně vycházejí.“„A kteří to jsou?“„Píle, umírněnost a zbožnost. To jsou tři dobří přátelé, kteří bídu, neštěstí a nemoc náramně odpuzují.“

Nežijme minulostí, ale přítomností

Úvodní příběh nám připomíná důležitou věc: Jaký jsem dnes já, takový bude zítra můj život. A dnešní druhé čtení nám k tomu povzbudivě dodává: Není důležité, jaký jsi byl včera, ale jaký chceš být dnes, protože s Ježíšovým narozením se ti otevírá i naděje být novým člověkem.

Prožívejme nový rok: v radosti vykoupení, v pokoji ducha, v důvěře v Boha a Marii.
Co udělat proto, aby se tato výzva stala skutečností? Nový rok bývá dobou předsevzetí. Někdo se tomu posmívá, ale touha začít znovu a lépe je hluboce křesťanská. Je probuzená a povzbuzená Ježíšovým narozením. Ježíš přichází, aby nás osvobodil. Nemusíš, ale můžeš konat dobro. Můžeš žít radostně a pokojně jako Boží syn.


Nový rok bude takový, jaký budeš ty a tví přátelé.
Pokud se jimi stanou píle, umírněnost a zbožnost, pak máš velikou naději, že tvůj nový rok bude úspěšný, požehnaný a šťastně prožitý.
A to každému z vás ze srdce přeji a na přímluvu Matky Boží Panny Marie vyprošuji. Ať se tak stane.

Kategorie: Aktuality

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *