Milovaní čtenáři, drazí farníci!
S překročením prahu nového roku si přejeme zdraví, pokoj, štěstí,
a za normálních okolností, osobně navštěvujeme naše nejbližší.
V těchto dnech, a za okolností, ve kterých se náš svět nachází,
si přejeme většinou prostřednictvím mobilních telefonů, sociálních
sítí a e-mailové komunikace. Prostě, ne osobní kontakt, ale mluvené
nebo psané slovo se stává mostem, který nás spojuje a dává nám pocit
blízkosti.
Francouzský spisovatel Viktor Hugo vzpomíná, jak ho jednou,
v pařížské ulici, v deštivém podzimním dni, zastavil uplakaný
chlapeček. Celý mokrý, špinavý a promrzlý, k němu natahoval ručku
a žebronil: “Prosím, penízky. Jsem sirotek, nemám nikoho, ani
maminku“. Pod vlivem této epizody, ještě té noci napsal Hugo krásnou
ódu na matku, kterou zakomponoval do divadelní hry Anděl.
Chvalozpěv začíná slovy:“ Víte, co znamená mít matku?
Znamená to být hladový, žíznivý, chudý a sám, ale vědět, že tu je
žena, která kráčí, když vy kráčíte, která stojí, když vy
se zastavíte, která se usměje, když vidí na vaší tváři úsměv, která
zapláče, když je vám smutno, která zahřeje vaše prsty ve svých
dlaních, která vás v dětství nasytí mlékem a v dospělosti chlebem,
a přikryje svým bytím, když umíráte.
Óda na matku končí výzvou:“ Člověče, děkuj Bohu, když máš matku!“
Krásným projevem vděku za dar matky i nového roku, může být
inspirování se obdobou klasického Dekalogu, aktuálním Desaterem
křesťanské lásky, které se nám může stát smysluplným programem:

 1. Měj úctu ke každému člověku
 2. Smýšlej dobře o lidech, o nikom si nemysli nic špatného
  a na každém se snaž najít něco pěkného.
 3. Mluv o každém dobře, a ne neuctivě a zlomyslně.
 4. Buď laskavý, nikomu nekřivdi a nezapříčiň,
  aby někdo kvůli tobě, zbytečně trpěl.
 5. Odpouštěj urážky, nechovej v srdci hněv a na zlo odpovídej
  dobrem.
 6. Buď takový, jaký chceš, aby byli lidé vůči tobě.
 7. Měj soucit s trpícími, pomáhej jim, povzbuzuj je a raď.
 8. Pracuj poctivě, svědomitě a zodpovědně, abys neškodil, ale byl
  užitečný.
 9. Buď velkorysý vůči slabým, chudým, nemocným a trpícím. Snaž se
  jim pomoci.
 10. Modli se za všechny lidi, i za svoje nepřátele.
  Skotský kazatel Georg Matheson si jednoho dne uvědomil, že není
  schopen chválit Boha, když se mu nedaří, má problémy a prožívá
  vnitřní otřesy. A navzdory tomu se takto modlil:
  “Bože můj, nikdy jsem ti neděkoval za trny v mém životě.
  Tisíckrát jsem ti děkoval za růže, ale ani jednou za trny. Vždy jsem
  se těšil na tvé království, kde budou naše současné kříže vyvážené
  tvojí odměnou, ale nikdy jsem nepomyslel, že můj kříž už je součástí
  nebeské slávy. Nauč mě, Pane, poznat hodnotu mých trnů.
  Milí přátelé, každý den našeho života je krásnou růží, která má svoji
  líbeznou vůni i ostré trny. Vstupme do nových dnů s vděkem, odvahou
  a nadějí. V radostech i v problémech volejme:
  “ Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku…
  Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého,
  nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje“ (Ž 23,
  1.4).
  Na prahu Nového roku 2021 Vám přeji, ať vás po všechny dny vašeho
  života provází Boží přízeň, ochrana a požehnání.
  Bože buď nám milostivý a žehnej nám!
  Marie, Královno pokoje, oroduj za nás!
  S úctou Váš
  P. Siard Dušan Sklenka, O. Praem.
Kategorie: Aktuality

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *